Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna PRAKTIS | Stefana Starzyńskiego 3a, 76-200 Słupsk | ☎ 530 055 301 | Badania logopedyczne

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Wspomaganie wczesnego rozwoju dziecka

Celem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka. Zajęcia te powinny odbywać się od chwili wykrycia u dziecka niepełnosprawności, do czasu podjęcia nauki w szkole.

Zobacz więcej