Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna PRAKTIS | Stefana Starzyńskiego 3a, 76-200 Słupsk | ☎ 530 055 301 | Badania logopedyczne

Terapia

LOGOPEDYCZNA:

 • korekcja wad wymowy,
 • terapia zaburzeń mowy,
 • opóźniony rozwój mowy, afazja dziecięca,
 • wczesna interwencja logopedyczna,
 • terapia jąkania,
 • elektrostymulacja narządów mowy.
terapia

 

 

PEDAGOGICZNA:

 • wczesna interwencja pedagogiczna,
 • terapia ręki,
 • usprawnianie funkcji grafomotorycznych,
 • metoda dobrego startu,
 • metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • terapia ruchu,
 • sensoplastyka.

PSYCHOLOGICZNA

 • TUS – trening umiejętności psychospołecznych,
 • terapia ogólnorozwojowa z wykorzystaniem różnych technik terapeutycznych,

BIOFEEDBACK – nieinwazyjna, bezbolesna technika treningu mózgu, która polega na dostarczeniu człowiekowi informacji zwrotnej (feedback) o zmianach jego stanu fizjologicznego.

TRENING WIDZENIA 

 • nabycie umiejętności usprawniania percepcji wzrokowej,
 • zmniejszenie lub zniwelowanie napięcia w oczach,
 • zmniejszenie wady wzroku.

INTEGRCJA SENSORYCZNA

 • diagnoza procesów integracji sensorycznych,
 • niwelowanie trudności ruchowych,
 • nauka właściwych reakcji na bodźce zewnętrzne.

FIZJOTERAPIA I REHABILITACJA

 • kinezjologia edukacyjna wg P. Denisowa,
 • terapia czaszkowo-krzyżowa,
 • metoda PNF – proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu,
 • metoda Bobath,
 • neuromobilizacja.

ADOS – 2 – protokół obserwacji objawów autyzmu, określany jako „złoty standard” diagnozy autyzmu na świecie. ADOS pomaga wykryć spektrum autyzmu u dzieci od 12 miesiąca życia.

 

 

 

CENNIK

 

 1. Terapia logopedyczna: 90 zł – 60 min.
 2. Terapia logopedyczna z elektrostymulacją: 130 zł – 60 min.
 3. Terapia psychologiczna: 90 zł – 60 min.
 4. Terapia pedagogiczna: 90 zł – 60 min.
 5. Zajęcia SI: 110 zł – 60 min.
 6. Fizjoterapia/rehabilitacja – 110 zł – 60 min.
 7. Diagnoza logopedyczna z opinią – 280 zł – 180 min.
 8. Diagnoza SI – 360 zł – 180 min.
 9. Diagnoza pedagogiczna: 250 zł – 180 min.
 10. Diagnoza psychologiczna: 350 zł – 180 min.
 11. Zajęcia z psem: 150 zł – 60 min.
 12. TUS: 15 zł/osoba – 60 min.