Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna PRAKTIS | Stefana Starzyńskiego 3a, 76-200 Słupsk | ☎ 530 055 301 | Badania logopedyczne

Dogoterapia

Zajęcia kynoterapii na terenie Poradni realizowane są dla dzieci w różnym wieku. Są to zarówno zajęcia indywidualne jak i grupowe.Uczestnikami zajęć mogą być dzieci niepełnosprawne, z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, z deficytami uwagi, z zaburzeniami w zachowaniu, z niepełnosprawnością ruchową i zaburzeniami rozwoju motorycznego – w tym z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, z zaburzeniami emocjonalnymi, z problemami komunikacyjnymi i logopedycznymi oraz z trudnościami w uczeniu się, np. dyslektycy. Przeciwwskazaniem dla dziecka do uczestnictwa w zajęciach kynoterapii (dogoterapii) jest fobia, strach przed psem, brak zainteresowania obecnością psa,  silna alergia na sierść, choroby skóry oraz agresywne zachowanie dziecka wobec zwierzęcia.

Kynoterapia (dogoterapia) jest metodą, w której pies wspiera terapeutę w wieloprofilowym usprawnianiu dzieci. Ma na celu wspomaganie prawidłowego lub korygowanie zaburzonego rozwoju dziecka.  Terapia z udziałem psa jest celowym, zaplanowanym procesem z odpowiednio dobranymi ćwiczeniami i zadaniami ukierunkowanymi na konkretny cel. Charakteryzuje się indywidualnym podejściem do dziecka i jego potrzeb.  W trakcie ukierunkowanych przez prowadzącego ćwiczeń i zadań dostarczamy uczestnikom pozytywnego ładunku emocjonalnego. Kontakt z psem przynosi radość i wywołuje uśmiech, uspokaja, daje poczucie bezpieczeństwa, wyzwala dodatkową motywację do działania, stymuluje ruch, aktywność, samodzielność, motywuje do zwiększonego i regularnego wysiłku. Sprawia, że zabiegi terapeutyczne stają się czymś mniej stresującym, naturalnym a nawet przyjemnym. Pozwala przywrócić pewność siebie, przełamać nieśmiałość i nieufność w stosunku do ludzi i zwierząt, zachęca do wyrażania swoich emocji, potrzeb a także do ujawniania różnych niepokojów. Zajęcia te przynoszą wiele korzyści.  Dzięki obecności zwierzęcia zyskujemy ze strony dzieci większe zaangażowanie i wytrwałość w pracy, przełamujemy bariery związane z niechęcią do wykonywania trudnych dla nich ćwiczeń. Dziecko, które nie osiąga sukcesów w nauce, w sposób szczególny potrzebuje dodatkowej motywacji do pracy. Tą dodatkową motywacją może być kontakt z psem. Zwierzę sprawia, że dziecko z większą ochotą i przyjemnością wykonuje powierzone zadania.

Rejestracja w celu konsultacji pod nr tel. 693469940 codziennie w godzinach od 10 do 13

POBIERZ INFORMATOR DOGOTERAPEUTYCZNY

ZOBACZ NASZĄ TINKERKĘ W AKCJI