Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna PRAKTIS | Stefana Starzyńskiego 3a, 76-200 Słupsk | ☎ 530 055 301 | Badania logopedyczne

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA W PORADNI:

  • Zajęcia prowadzą specjaliści o bogatych kwalifikacjach i doświadczeniach terapeutycznych oraz z dużym zaangażowaniem w pracę z dzieckiem.
  • Z dzieckiem pracuje zespół specjalistów w zależności od jego potrzeb edukcyjno-rozwojowych.
  • W pracy zespołów  priorytetem jest wielospecjalistyczna konsultacja, zespołowość, kreatywność, współpraca z rodzicem, obserwacja rozwoju  dziecka i stosowanie odpowiednich działań terapeutycznych, indywidualnie do potrzeb dziecka.
  • Zajęcia w zależności od potrzeb prowadzi zespół w składzie: psycholog, pedagog, logopeda, oligofrenopedagog, fizjoterapeuta.
  • Zespół tworzy program terapeutyczny, kierując się zaleceniami opinii o potrzebie wczesnego wspomagania wydawanych przez państwowe i niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

INFORMACJE DLA RODZICÓW:

Celem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności, do czasu podjęcia nauki w szkole. Jest także formą pomocy dla rodziny poprzez współpracę z rodzicami, udzielanie porad i wsparcia.

Niepełnosprawność definiuje się, zgodnie z definicją WHO (Światowej Organizacji Zdrowia), jako:

A: Niesprawność (impariment), czyli każdą utratę sprawności lub nieprawidłowość w budowie, czy funkcjonowaniu organizmu pod względem psychicznym,psychofizycznym lub anatomicznym.

B: Niepełnosprawność (disability), czyli każde ograniczenie lub niemożność prowadzenia aktywnego życia w sposób, a także w zakresie uznawanym za typowe dla człowieka.

Potrzebujesz więcej informacji? Zachęcamy do kontaktu. Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na Twoje pytania.