Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna PRAKTIS | Stefana Starzyńskiego 3a, 76-200 Słupsk | ☎ 530 055 301 | Badania logopedyczne

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na czym polega wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?

WWR to wielospecjalistyczne i wielokierunkowe działania, mające na celu poprawę funkcjonowania dziecka w tym obszarze rozwojowym, który jest zaburzony. Mogą być one realizowane już od pierwszych dni życia i trwają do momentu podjęcia przez dziecko nauki w szkole. Można je zakończyć wcześniej, jeżeli terapeuci prowadzący terapię stwierdzą, że założone cele zostały osiągnięte.

Komu przysługuje wczesne wpomaganie rozwoju dziecka?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Słupsku - Poradnia PRAKTIS

Wczesne Wspomaganie Rozwoju jest przeznaczone dla najmłodszych dzieci od 0 do 7 roku życia. Podstawowe założenie to prowadzenie oddziaływań w takim kierunku, aby dziecko zostało przygotowane do podjęcia nauki w szkole oraz prawidłowo funkcjonowało w obszarze poznawczym, emocjonalnym, społecznym i fizycznym. Ilość godzin przyznawanych do terapii WWR waha się od 4 do 8 w miesiącu.
Wśród problemów, których stwierdzenie bywa wskazaniem do WWR, wymienić można przede wszystkim:

 • zaburzenia ze spektrum autyzmu,
 • niepełnosprawność intelektualną,
 • opóźnienie rozwoju mowy,
 • opóźnienie rozwoju ruchowego,
 • znaczne wady wzroku,
 • deficyty słuchu.

Do tego, aby dziecko mogło korzystać z wczesnego wspomagania rozwoju, konieczne jest posiadanie orzeczenia o potrzebie WWR. Gdy rodzic podejrzewa, że jego dziecko nie rozwija się prawidłowo, powinien się zgłosić do rejonowej PPP. Tam – po zebraniu wywiadu z rodzicami i przeprowadzeniu wymaganych badań – zostaje, w razie potrzeby, wydane stosowne orzeczenie.

Jak wygląda wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w poradni?

 • Zajęcia prowadzą specjaliści o bogatych kwalifikacjach i doświadczeniach terapeutycznych oraz z dużym zaangażowaniem w pracę z dzieckiem.
 • Z dzieckiem pracuje zespół specjalistów w zależności od jego potrzeb edukacyjno-rozwojowych.
 • W pracy zespołów priorytetem jest wielospecjalistyczna konsultacja, zespołowość, kreatywność, współpraca z rodzicem, obserwacja rozwoju  dziecka i stosowanie odpowiednich działań terapeutycznych, indywidualnie do potrzeb dziecka.
 • Zajęcia w zależności od potrzeb prowadzi zespół w składzie: psycholog, pedagog, logopeda, oligofrenopedagog, fizjoterapeuta, terapeuta SI czy dogoterapeuta.
 • Zespół tworzy program terapeutyczny, kierując się zaleceniami opinii o potrzebie wczesnego wspomagania wydawanych przez państwowe i niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

WWR to pomoc nie tylko dla dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju pomaga nie tylko dziecku, ale i jego rodzinie. Opiekunom zapewniana jest chociażby psychoedukacja, której istotą jest wyjaśnianie, skąd mogą brać się występujące u malucha trudności, a także informowanie o tym, jak rodzice powinni reagować w razie przejawiania przez ich pociechę nieprawidłowych zachowań.

 

Potrzebujesz więcej informacji? Zachęcamy do kontaktu. Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na Twoje pytania.