Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna PRAKTIS | Stefana Starzyńskiego 3a, 76-200 Słupsk | ☎ 530 055 301 | Badania logopedyczne

Diagnoza

DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA:

 • ocena stopnia opanowania rozwoju mowy według kryterium wiekowego dla dzieci mówiących,
 • ocena rozwoju mowy dla dzieci słabo mówiących oraz niemówiących, wykorzystanie testów i metod do badania mowy bierneJ,
 • badanie mowy pod kątem całościowym-artykulacja, emisja głosu, komunikacja, rozumienie mowy, logopedyczne badanie słuchu
 • badanie mowy profilaktyczne ,według kryteriów zgodnych z ontogenezą

DIAGNOZA PEDAGOGOGICZNA – badanie oceniające:

 • rozwój społeczno – emocjonalny,
 • rozwój ruchowy – motoryka duża, motoryka mała, grafomotoryka,
 • rozwój sensoryczny,
 • schemat ciała, orientacja w przestrzeni, lateralizacja,
 • percepcja, analiza i synteza wzrokowa,
 • percepcja, analiza i synteza słuchowa,
 • rozwój mowy,
 • ogólne wiadomości o świecie

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA:

 • badanie poziomu rozwoju dzieci małych 2 miesiące – 3 lata
 • diagnoza poziomu rozwoju dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju do 7 lat (12 przy opóźnionym rozwoju)
 • diagnoza inteligencji dzieci od 4 do 16 lat
 • ryzyko dysleksji u dzieci 6 letnich
 • badanie uwagi u dzieci 11,6- 19,5 (np. pod kątem ADHD)

DIAGNOZA – OCENA ROZWOJU PROCESÓW PRZETWARZANIA SENSORYCZNEGO-DIAGNOZA SI