Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna PRAKTIS | Stefana Starzyńskiego 3a, 76-200 Słupsk | ☎ 530 055 301 | Badania logopedyczne

Diagnoza

DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA:

 • ocena stopnia opanowania rozwoju mowy według kryterium wiekowego dla dzieci mówiących,
 • ocena rozwoju mowy dla dzieci słabo mówiących oraz niemówiących, wykorzystanie testów i metod do badania mowy biernej,
 • badanie mowy pod kątem całościowym – artykulacja, emisja głosu, komunikacja, rozumienie mowy,
 • logopedyczne badanie słuchu,
 • badanie mowy profilaktyczne, według kryteriów zgodnych z ontogenezą,
 • badanie metodą elektrostymulacji – elektroterapia nerwowo-mięśniowa, stymulacja rozwoju mowy.

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA:

 • badanie poziomu rozwoju dzieci małych 2 miesiące – 3 lata
 • badanie poziomu rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym – badanie testem DSR,
 • badanie skali rozwoju emocjonalnego dziecka w wieku przedszkolnym – badanie testem SkaRe,
 • badanie sfery najbliższego rozwoju dziecka – diagnoza testem PEP-R.

DIAGNOZA SI:

 • ocena rozwoju procesów przetwarzania sensorycznego wraz z opinią,
 • badanie oceniające rozwój procesów przetwarzania sensorycznego – konsultacja.

DIAGNOZA ADOS – 2 – diagnoza autyzmu dla dzieci – bardzo ważne w ramach wczesnej profilaktyki rozwojowej dzieci w wieku od 3 r.ż.,

DIAGNOZA FIZJOTERAPEUTYCZNA:

 • badanie psychoruchowej motoryki dziecka,
 • badanie napięcia mięśniowego, postawy, sprawności i koordynacji ruchowej,
 • badanie funkcjonowania motoryki małej i dużej dziecka,
 • badanie siły mięśniowej dzieci – badanie skalą Lovetta (dziecko współpracujące).