Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna PRAKTIS | Stefana Starzyńskiego 3a, 76-200 Słupsk | ☎ 530 055 301 | Badania logopedyczne

Szkolenia

ZASTOSOWANIE METODY TALK TOOK W TERAPII LOGOPEDYCZNEJ  – 8h

Celem warsztatów jest m. in.:

 1. Zapoznać uczestników z niektórymi aspektami rozwoju umiejętności językowych.
 2. Nauczyć technik diagnostycznych do ewaluacji Pacjentów z zaburzeniami mowy i języka i zaprezentować narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne.
 3. Zaprezentować podstawy zintegrowanego programu interwencji logopedycznej .
 4. Przedstawić podstawy identyfikacji zaburzeń i deficytów oromotorycznych, połykania i mowy u różnych grup Pacjentów oraz diagnozowania deficytów motorycznych w funkcjach żuchwy, warg i języka;

PROGRAM zawiera nastepujące zagadnienia:

 1. Identyfikacja GRUPY PACJENTÓW.
 2. Teorie terapii ustno-motorycznej.
 3. Aktywność mięśniowa niezbędna dla wyrazistości mowy.
 4. Przetrwała aktywność ustna (nawyki)
 5. Przegląd zagadnień związanych z karmieniem; jak karmienie ma związek z mową: słomki, łyżeczki, kubki, pokarmy stałe.
 6. Ćwiczenia mięśniowe dla poprawy wyrazistości mowy.
 7. Ćwiczenia wspomagania stopniowania przeponowego i podparcia oddechowego: „to nie gwizdek tylko następstwo ruchu”.
 8. Teoria dysocjacji i poziomowania (żuchwy).
 9. Przegląd nieprawidłowych postur żuchwowych.
 10. Ćwiczenia żuchwy- stabilność żuchwy niezbędna dla ruchomości warg i języka.
 11. Ruchy warg i języka niezbędne dla wyrazistości mowy- ćwiczenia na wargi i język.
 12. Przegląd innych narzędzi niezbędnych do terapii logopedycznej.

SZKOLENIA ZEWNĘTRZNE:DIAGNOZA FUNKCJONALNA ORAZ TWORZENIE PROGRAMÓW TERAPEUTYCZNYCH W RAMACH TERAPII WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU, 21 MAJA 2016R.,W SIEDZIBIE PLACÓWKI,

więcej informacji pod nr tel.530 055 301

 

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI:

 • Emisja głosu – zajęcia praktyczne ze specjalistą emisji głosu ,w programie:
  – wykształcenie prawidłowych nawyków głosowych,
  – nauka techniki używania głosu w sytuacjach zawodowych,
  – zalecenia
  – tworzenie indywidualnych profili emisyjnych dla nauczycieli
 • Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach matematyki,
 • Praca z uczniem dysfunkcyjnym i dostosowanie wymagań do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów.

 

SZKOLENIA DLA SZKÓŁ:

 • System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół.  Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji /SORE/ – specjalista zewnętrzny – wspiera szkołę w diagnozowaniu jej potrzeb oraz w realizacji rocznego planu wspomagania (RPW) zbudowanego na bazie jednej z ofert doskonalenia placówki.
 • Warsztaty dla polonistów – kryteria oceniania testów egzaminacyjnych części humanistycznej  dla  uczniów gimnazjów, ocenianie holistyczne – prowadzi doświadczony egzaminator OKE

 

SZKOLENIA DLA PRZEDSZKOLI:

 • Emisja głosu-zajęcia praktyczne ze specjalistą emisji głosu ,w programie:
  – wykształcenie prawidłowych nawyków głosowych,
  – nauka techniki używania głosu w sytuacjach zawodowych,
  – zalecenia,
  – tworzenie indywidualnych profili emisyjnych dla nauczycieli /12h/
 • Szkolenie: Wczesna interwencja logopedyczna. Diagnoza ,terapia, klasyfikacja wad wymowy i zaburzeń mowy /5h/
 • Szkolenie: Jak radzić sobie w przedszkolu z dziećmi o szczególnych potrzebach wychowawczych i edukacyjnych. Diagnoza, tworzenie programu terapeutycznego, zalecenia, integracja w grupie /10h/. Prowadzą doświadczeni terapeuci/psycholog,oligofrenopedagog/
 • Wczesna interwencja i pomoc dzieciom niepełnosprawnym /5h/
 • Terapia i diagnoza dzieci w wieku wczesnoszkolnym z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego /5h/