SZKOLENIA

 ZASTOSOWANIE METODY TALK TOOK W TERAPII LOGOPEDYCZNEJ  – 8h 
Celem warsztatów jest m. in.:

 1. Zapoznać uczestników z niektórymi aspektami rozwoju umiejętności językowych.
 2. Nauczyć technik diagnostycznych do ewaluacji Pacjentów z zaburzeniami mowy i języka i zaprezentować narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne.
 3. Zaprezentować podstawy zintegrowanego programu interwencji logopedycznej .
 4. Przedstawić podstawy identyfikacji zaburzeń i deficytów oromotorycznych, połykania i mowy u różnych grup Pacjentów oraz diagnozowania deficytów motorycznych w funkcjach żuchwy, warg i języka;

PROGRAM zawiera nastepujące zagadnienia:

 1. Identyfikacja GRUPY PACJENTÓW.
 2. Teorie terapii ustno-motorycznej.
 3. Aktywność mięśniowa niezbędna dla wyrazistości mowy.
 4. Przetrwała aktywność ustna (nawyki)
 5. Przegląd zagadnień związanych z karmieniem; jak karmienie ma związek z mową: słomki, łyżeczki, kubki, pokarmy stałe.
 6. Ćwiczenia mięśniowe dla poprawy wyrazistości mowy.
 7. Ćwiczenia wspomagania stopniowania przeponowego i podparcia oddechowego: "to nie gwizdek tylko następstwo ruchu".
 8. Teoria dysocjacji i poziomowania (żuchwy).
 9. Przegląd nieprawidłowych postur żuchwowych.
 10. Ćwiczenia żuchwy- stabilność żuchwy niezbędna dla ruchomości warg i języka.
 11. Ruchy warg i języka niezbędne dla wyrazistości mowy- ćwiczenia na wargi i język.
 12. Przegląd innych narzędzi niezbędnych do terapii logopedycznej.

 

PROPOZYJA SZKOLENIA DLA LOGOPEDÓW - ZASTOSOWANIE METODY TALK TOOLS W TERAPII LOGOPEDYCZNEJ 

 

PROPOZYJA SZKOLENIA DLA PLACÓWEK ZAJMUJĄCYCH SIĘ PROWADZENIEM - WCZESNEGO WPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA