Szkolenia

SZKOLENIA ZEWNĘTRZNE:

DIAGNOZA FUNKCJONALNA ORAZ TWORZENIE PROGRAMÓW TERAPEUTYCZNYCH W RAMACH TERAPII WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU,21 MAJA 2016R.,W SIEDZIBIE PLACÓWKI,

więcej inform.pod nr tel.530 055 301

 

 

 

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI:

 • Emisja głosu - zajęcia praktyczne ze specjalistą emisji głosu ,w programie:
  - wykształcenie prawidłowych nawyków głosowych,
  - nauka techniki używania głosu w sytuacjach zawodowych,
  - zalecenia
  - tworzenie indywidualnych profili emisyjnych dla nauczycieli
 • Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach matematyki,
 • Praca z uczniem dysfunkcyjnym i dostosowanie wymagań do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów.

 

SZKOLENIA DLA SZKÓŁ:

 • System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół.  Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji /SORE/ - specjalista zewnętrzny - wspiera szkołę w diagnozowaniu jej potrzeb oraz w realizacji rocznego planu wspomagania (RPW) zbudowanego na bazie jednej z ofert doskonalenia placówki.
 • Warsztaty dla polonistów – kryteria oceniania testów egzaminacyjnych części humanistycznej  dla  uczniów gimnazjów, ocenianie holistyczne – prowadzi doświadczony egzaminator OKE

 

SZKOLENIA DLA PRZEDSZKOLI:

 • Emisja głosu-zajęcia praktyczne ze specjalistą emisji głosu ,w programie:
  - wykształcenie prawidłowych nawyków głosowych,
  - nauka techniki używania głosu w sytuacjach zawodowych,
  - zalecenia,
  - tworzenie indywidualnych profili emisyjnych dla nauczycieli /12h/
 • Szkolenie: Wczesna interwencja logopedyczna. Diagnoza ,terapia, klasyfikacja wad wymowy i zaburzeń mowy /5h/
 • Szkolenie: Jak radzić sobie w przedszkolu z dziećmi o szczególnych potrzebach wychowawczych i edukacyjnych. Diagnoza, tworzenie programu terapeutycznego, zalecenia, integracja w grupie /10h/. Prowadzą doświadczeni terapeuci/psycholog,oligofrenopedagog/ 
 • Wczesna interwencja i pomoc dzieciom niepełnosprawnym /5h/
 • Terapia i diagnoza dzieci w wieku wczesnoszkolnym z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego /5h/