Akcja BADABADA

AKCJA BADABADA-WCZESNEGO WYKRYWANIA RYZYKA WYSTĄPIENIA AUTYZMU

 

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku przy ul.Westerplatte7, wspólnie z fundacją Synapsis od października otwiera akcję diagnostyczną BadaBada - wczesnego wykrywania autyzmu u dzieci.

 

Pierwszy etap to wypełnienie przez rodziców (mających dostęp do Internetu) kwestionariusza M-CHAT-R/F on-line/znajduje się TUTAJ >>>. Kwestionariusz przeznaczony jest do badania dzieci w wieku od 16 do 30 miesiąca życia i zawiera 20 pytań dotyczących różnych zachowań i umiejętności dziecka. Po wypełnieniu go i załączonej krótkiej metryczki, rodzic od razu dostaje wynik z informacją co dalej: czy ryzyko wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu jest niskie, średnie .Jeśli uzyskany wynik wskazuje  już na średnie ryzyko/powyżej 2 pkt./ wskazana jest konsultacja w poradni, w tym dalsza specjalistyczna diagnoza-co stanowi drugi etap akcji.

Zapraszamy również do kontaktu poprzez pocztę elektroniczną,możecie Państwo wysłać zapytanie bądź sowje zgłoszenie na nasz adres mailowy:poradniaslupsk@op.pl 

 

 

W poradni od października będzie włączony punkt konsultacyjny dla rodziców pod numerem tel.530 055 301,-gdzie będzie można uzyskać informacje nt.prowadzonej akcji oraz umówić się na dalszą konsultację. Rodzice, którzy nie maja dostępu do Internetu, będą mogli przyjść do poradni i wypełnić test w postaci papierowej na miejscu i zapoznać się z ich wynikiem oraz skonsultować się ze specjalistami.

Z konsultacji telefonicznej,bądź osobistej wizyty w poradni/wskazana wcześniejsza rejestracja telef./ można skorzystać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.30