O nas

NIEPUBLICZNA PORADNIA

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA PRAKTIS

UL.Stefana Starzyńskiego 3a (siedziba przeniesiona z Westerplatte7).

TEL. 530 055 301

        693 469 940

 

 

 

Jesteśmy niepubliczną Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną prowadzącą działalność diagnostyczno-terapeutyczną i edukacyjną dla dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli i osób dorosłych.Poradnia powstała na bazie Poradni Logopedycznej działajacej przy ul.Banacha od 2006r.

 

 

PORADNIA JEST WPISANA DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH pod nr OKiS –XI.4430.34.2104

 

Nadzór pedagogiczny nad poradnią sprawuje Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.